Kategoriler

PRİDA İletişim Ödülleri’nde 6 ana başlıkta 37 kategori bulunmaktadır. Her kategori için sadece bir ödül verilir. Bir kampanya birden fazla kategoriye başvurabilir, başvuru sayısında kısıtlama yoktur.

Stratejik İletişim

S1 - İtibar Yönetimi

Ticari olması ya da kâr amacı gütmemesi fark etmeksizin kurumların itibarını inşa etmek ya da yükseltmek üzere hayata geçirilmiş iletişim faaliyetleri. Sosyal sorumluluk projeleri bu kategoriye başvuramaz.

Geçen yılın kazanan projesi :

Kurumun iş yapış şekline ya da itibarına etki edecek gündem maddeleri ve meseleler hakkında, kurumun üçüncü partiler nezdinde algısını muhafaza etmek üzere hayata geçirilmiş projeler. Bu başlık ve tanım “Sevgililer Günü” veya “yılbaşı/yeni yıl” gibi özel günler için hayata geçirilmiş projeler için uygun değildir. Bu tip özel günlere dair projeler, ödül kategorilerinin diğer uygun başlıklarında değerlendirilebilir.

Geçen yılın kazanan projesi :

Stratejisi; ünlüler, uzman ünlüler, medya mensupları, sosyal medyada etki sahibi hesaplar üzerine kurulmuş, bu kanaat önderlerinin stratejik, yaratıcı ve etkili kullanımıyla başarıya ulaşmış özgün iletişim faaliyetleri.

Geçen yılın kazanan projesi :

Çalışan iletişimini etkin kullanarak ve paydaşlara mesajı başarıyla ileterek, değişim sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olan işlerle, herhangi bir amaca yönelik iç iletişim projeleri bir arada değerlendirilir.

Geçen yılın kazanan projesi :

Belirli bir hedef kitleye yönelik veya ekonomik, toplumsal ya da çevresel bir soruna çözüm bulmak adına uygulanan KSS programları için hayata geçirilen iletişim faaliyetleri. Ele alınan sorun için önerilen çözüm tek başına değil, etrafında örülmüş iletişim stratejisiyle bir arada değerlendirilecektir.

Geçen yılın kazanan projesi :

Kurumun sürdürülebilirlik faaliyetleri için hayata geçirilen iletişim çalışmaları. Yalnızca sürdürülebilirlik faaliyetleri değil, etrafında örülmüş iletişim kurgusu da değerlendirilecektir.

Geçen yılın kazanan projesi :

Bilgi paylaşımı ya da bir mesaj iletmek üzere tasarlanmış, dijital ya da fiziksel her türlü rapor, kitap, dergi, web sitesi, blog, aplikasyon vb. yayınların konsepti, tasarımı, kalitesi ve amacına ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilecektir.

Geçen yılın kazanan projesi :

Belirli bir yöreye özgü, sadece orada üretilen/yetiştirilen; mamül, mahsül, yeraltı kaynakları gibi değerler için hayata geçirilen iletişim faaliyetleri ödüllendirilecektir. Oltu taşı, Buldan bezi, Amasya elması gibi…

Geçen yılın kazanan projesi :

Bir iletişim probleminin çözümü için veriden faydalanma yöntemleri ödüllendirilecektir. Verinin nasıl toplandığı, nasıl işlendiği, nasıl somut çözüme dönüştüğü açıkça anlatılmalıdır. Veri sayesinde ortaya çıkan içerik, içgörü, ürün, hizmet veya hedef kitleye sunulan etkinlik ve deneyimler bu kategoriye başvurabilir ancak bu çıktılar gerçek bir iletişim problemine somut bir çözüm teşkil etmiş olmalıdır.

Geçen yılın kazanan projesi :

Sektör, mecra ve disiplin farkı olmaksızın, tarihi önceden belli olan, dünyada veya Türkiye’deki özel günlere ve olaylara ilişkin, kurumun menfaatine ve değerlerine hizmet eden iletişim projeleri. Anneler Günü, yılbaşı, Yaşlılar Haftası gibi…

Geçen yılın kazanan projesi :

Pazarlama İletişimi

P1 - Sponsorluk Yönetimi

Belirli bir iletişim hedefine ulaşmak üzere kurumların sponsorluk yöntemiyle destek olduğu aktiviteler etrafında kurgulanan iletişim çalışmaları.

Geçen yılın kazanan projesi :
P2 - Etkinlik Yönetimi

Lansman aktiviteleri hariç kurumun hedef kitleyle bağ kurmak, itibarını etkilemek ya da bir değer yaratmak üzere stratejik olarak her türlü etkinlik etrafında hayata geçirilmiş iletişim faaliyetleri.

Geçen yılın kazanan projesi :
P3 - Lansman / ReLansman / Konumlandırma

Bir ürün ya da hizmetin lansmanı/relansmanı için uygulanan projeler ile bir markanın konumlandırılması veya yeniden konumlandırılması üzerine yürütülmüş çalışmalar bir arada değerlendirilir.

Geçen yılın kazanan projesi :
P4 - Yaratıcı İçerik Üretimi

Kurumun iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere halihazırda var olan dijital ya da geleneksel mecralarda, mecranın doğal içeriğiymiş gibi üretilen veya ilan/reklam formatında tasarlanmış, özgün ve yaratıcı yazılı ve/veya görsel içerik.

Geçen yılın kazanan projesi :

Dijital & Sosyal Medya

DS1 - Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medya platformlarında, mecranın ruhuna uygun biçimde hayata geçirilmiş kurumun mesajını ileten veya itibarına etki eden iletişim faaliyetleri.

Geçen yılın kazanan projesi :
DS2 - Topluluk Yaratımı ve Yönetimi

Kurumun hedef kitlesiyle bir ilişki inşa etmek veya var olan ilişkiyi derinleştirmek üzere hayata geçirilmiş, hedef kitleyi kurumun iletişim hedeflerine yönelik hareket etmeye teşvik eden iletişim çalışmaları.

Geçen yılın kazanan projesi :
DS3 - Gerçek Zamanlı İletişim

Ülke ve dünya gündeminde yer alan, kurumun menfaatine ve değerlerine uygun, okazyonel ya da spontane aktiviteler/konuşmalar etrafında gerçekleştirilen gerçek zamanlı iletişim projeleri.

Geçen yılın kazanan projesi :
DS4 - Kullanıcının Ürettiği İçerik

Kurumun hedef kitlesini, kurumun hedefleri için içerik üreterek katkı sağlamaya ve işbirliğine teşvik eden iletişim faaliyetleri.

Geçen yılın kazanan projesi :
DS5 - Fijital Projeler

Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda, teknolojik dijital öğelerle fiziksel deneyimi bir arada sunan projeler.

Geçen yılın kazanan projesi :
DS6 - Teknoloji Kullanımı

Yapay zeka, sanal gerçeklik, robotlar, otonom araçlar, giyilebilir cihazlar vb. öğelerin, bir iletişim faaliyetini yürütmek veya desteklemek için ufuk açacak, sınırları zorlayacak şekilde kullanıldığı çalışmalar ödüllendirilecektir.

Geçen yılın kazanan projesi :

Özel Ödüller

ÖÖ1 - Topluma Değer Katan Projeler

Başta çalışanlar ve müşteriler/tüketiciler olmak üzere diğer paydaşları dahil ederek hayata geçirilen ve toplumsal kalkınma yolunda değer katan tüm projeler katılabilecektir. Sektörel ayırım gözetilmeyecektir.

Geçen yılın kazanan projesi :
ÖÖ2 - Uluslararası Proje

Sektör ve disiplin ayrımı gözetmeksizin, Türkiye’den yönetilen uluslararası bir proje veya Türkiye adına yurtdışında yönetilen projeler başvurabilecektir.

Geçen yılın kazanan projesi :
ÖÖ3 - Ezber Bozan Proje Ödülü

Bu kategori başvuruya kapalıdır. Jüri üyeleri finale kalan projeler arasından; sektöre ders olacak, ufuk açacak, yenilikçi, sıradışı ve somut sonuç almış, yöntem ya da içerik açısından bir ilke başarıyla imza atan yenilikçi bir projeyi ödüllendirilecektir.

Geçen yılın kazanan projesi :
ÖÖ4 – Çocuklara Umut Dağıtan Kampanyalar

Bu kategoride odağına çocuk haklarını alan sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilecektir. Projelerin en az 2 yıldır sürüyor olması şartı aranmaktadır. Reklamveren firmalar, STK’lar ve kamu kurumları tarafından hayata geçirilen projelerin; çocuk haklarına yönelik toplumsal meseleleri tespit etmesi, bu meseleler ve çocuk hakları hakkında farkındalık yaratması, sorunların çözümüne katkıda bulunması ve sonunda yarattığı faydanın ölçümleriyle birlikte ortaya konması beklenmektedir.

Firma – STK – kamu arasında birden fazla aktörün işbirliğiyle hayata geçmiş projeler de bu kategoriye başvurabilir. Ele alınan sorun için önerilen çözüm tek başına değil, etrafında örülmüş iletişim stratejisiyle bir arada değerlendirilecektir. Herhangi bir mecra, sektör ve disiplin ayrımı gözetmeksizin, Türkiye sınırları dahilinde hedef kitle(ler) belirlemiş, orijinal ya da uyarlama projeler ve projelere dair iletişim kampanyaları bu kategoriye başvurabilir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme:
https://unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf

Geçen yılın kazanan projesi :
ÖÖ5 – İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

Kampanyaların kreatif görsellerinde ve metninde; toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıpları değiştirmek ve kadın erkek eşitliğine uygun, etik bir yaklaşımı yakalamak için en çok kanıksanmış, klişeleşmiş ve geleneksel anlatımların aksine kullanımlar ödüllendirilecektir. Gerek yazılı ve görsel medya iletişiminde, gerekse sosyal medya araçlarının kullanımında eşitlikçi temsiliyet, konumlandırma, dil ve üslup ile görseller, toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımla ele alınmış, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşımın sergilendiği çalışmalar aranmaktadır. Projenizin bu başlıkta değerlendirilmesi için başvuru formunda bulunan “Bu çalışma İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” kriterlerine uygundur” ifadesinin yanındaki kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Geçen yılın kazanan projesi :
ÖÖ6 – Sürdürülebilirlik Fikirleri

Ajansların kendileri için hayata geçirdikleri ya da müşterileri için tasarladıkları sektöre ilham verecek sürdürülebilirlik projeleri aranmaktadır. Başvurulan projenin, bütüncül bir yaklaşımla ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutlarının olması ve yarattığı katma değerin ölçümlenmesi beklenir. Projenin hayata geçmiş ve sonuç almış olması zorunludur.

Geçen yılın kazanan projesi :
ÖÖ7 – Facebook Özel Ödülü

Bu kategori başvuruya kapalıdır. Başvuran projeler arasından, Facebook ve Instagram üzerinden bir amaç etrafında iletişim çalışmalarını başarıyla yürütmüş bir proje seçilip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilir Başarı Ödülleri

Sürdürülebilir Başarı Ödülü’ne yapılan tüm başvurularda, uzun dönemli sözleşmeli çalışıldığının belgelenmesi gerekir.

SB1 - Sürdürülebilir İşbirliği – Proje Odaklı

Aynı proje için en az 10 yıldır birlikte çalışan ve bunu belgeleyebilen iletişim şirketi ile kurum/markaya verilecektir. Başvuruda aday gösterilmeleri gerekmektedir. Aday gösterilen tüm iletişim şirketleri ve kurumlar PRİDA ödülü alacaktır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir.Ödül heykeli yalnızca ajansa verilecektir. Kurum talep ederse ücreti karşılığında ikinci bir heykel hazırlanacaktır.

SB2 – Sürdürülebilir İşbirliği – Kurumsal

Sözleşmeli olarak 10 yıldan fazla süre boyunca işbirliğini sürdüren ve bunu belgeleyebilen iletişim şirketleri ve hizmet verdikleri kurum/markalara verilecektir. Başvuruda aday gösterilmeleri gerekmektedir. Adaylardan sözleşmeli çalışmaya dair belge talep edilecektir. Aday gösterilen tüm iletişim şirketleri ve kurumlar PRİDA ödülü alacaktır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir.Ödül heykeli yalnızca ajansa verilecektir. Kurum talep ederse ücreti karşılığında ikinci bir heykel hazırlanacaktır.

SB3 – Yılın İyi Kalpli Ajansı Ödülü - Sosyal Sorumluluk

İletişim şirketleri, kendi markaları adına yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle başvuracaktır. Ödül kazanma kriteri, ajansın yürüttüğü projeyi sürdürülebilir kılması ve sonucunda değerli bir çıktı yaratabilmesidir. Başvuran projelerin halihazırda 5 yılını doldurmuş olması gerekmektedir. Yalnızca ajansa ödül heykeli takdim edilecektir.

SB4 – Yılın İyi Kalpli Ajansı Ödülü – Pro Bono

İletişim şirketlerinin ücret almadan gönüllü olarak hizmet verdiği kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdikleri projeler başvuracaktır. Ödül kazanma kriteri, ajansın yürüttüğü projeyi sürdürülebilir kılması ve sonucunda değerli bir çıktı yaratabilmesidir. Başvuran projelerin halihazırda 5 yılını doldurmuş olması gerekmektedir. Yalnızca ajansa ödül heykeli takdim edilecektir.

SB5 – Uzun Soluklu İletişim - 5 yıl ve üzeri

Kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, etkinlik yönetimi vb. disiplinlerde aynı başlık/slogan/mottoyla 5 yıl ve üzeri bir süredir gerçekleştirilen projeler ödüllendirilecektir. Projenin başlangıcından bu yana belirli bir amaç etrafında istikrarlı biçimde süregelen projelerin hedef kitlesine ve odaklandığı alanda başarılı biçimde hayata geçirdiği değer ve çözümler göz önüne alınacaktır. Başvururken aşağıdaki kategoriler, projenin kaç yıllık olduğuna değil, aynı ajansla kaç yıldır yürütüldüğüne göre seçilmelidir.

SB5.2 - Uzun Soluklu İletişim - 10 yıl ve üzeri

Aynı ajans tarafından 2018’de on ila on dördüncü kez gerçekleştirilmiş veya aynı ajansla on ila on dört yılını doldurmuş projeler başvurabilir.

SB5.3 - Uzun Soluklu İletişim - 15 yıl ve üzeri

Aynı ajans tarafından 2018’de on beş ila on dokuzuncu kez gerçekleştirilmiş veya aynı ajansla on beş ila on dokuz yılını doldurmuş projeler başvurabilir.

SB5.4 - Uzun Soluklu İletişim - 20 yıl ve üzeri

Aynı ajans tarafından 2018’de yirmi veya daha fazla kez gerçekleştirilmiş veya aynı ajansla yirmi veya daha fazla yılını doldurmuş projeler başvurabilir.

İLETİŞİM EMEKTARLARI ÖDÜLLERİ

İletişim Emektarları Ödülleri’ne yapılan tüm başvurularda uzun dönemli sözleşmeli çalışıldığının belgelenmesi gerekir. Bu bölümün alt kategorilerinin başvuruları ücretsizdir. Başvuran her aday ödüllendirilir

İE1 – İstikrar Örneği İletişim Emektarı

Aynı iletişim şirketinde aralıksız 10 yıl ve üzeri sürede çalışmakta olan (danışman, iletişim profesyoneli ve idari kadrolar dahil) tüm çalışanlara verilebilir. Adayın halihazırda çalıştığı firmadaki tüm kariyeri ve ayrıca son bir yılda gösterdiği performansı içeren bir formla başvurulmalıdır. Adaylar, bizzat başvurabilir ya da aday adına üçüncü kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuran her aday ödüllendirilir. Kazanan aday tekrar bu kategoriye başvuramaz. Başvursa bile değerlendirme dışı bırakılır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir. Kazananlara sertifika takdim edilecektir.

İE2 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü

Sektörde 20 yıl ve daha fazla çalışmış iletişim danışmanı ve/veya iletişim profesyonellerine verilecektir. Başvuruda aday gösterilmeleri gerekmektedir. Adayın halihazırda çalıştığı firmadaki tüm kariyeri ve ayrıca son bir yılda gösterdiği performansı içeren bir formla başvurulmalıdır. Adaylar, bizzat başvurabilir ya da aday adına üçüncü kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuran her aday ödüllendirilir. Kazanan aday tekrar bu kategoriye başvuramaz. Başvursa bile değerlendirme dışı bırakılır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir. Kazananlara ödül heykeli takdim edilecektir.

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık